Project Sint Willibrordus

Graag wil het bestuur van de KunstKring Ruurlo iedereen op de hoogte brengen en houden van de ontwikkelingen rondom het plan van de KunstKring Ruurlo het leegstaande schoolgebouw St. Willibrordus aan de Stationsstraat te verwerven.
 
Het project Sint Willibrordus is voortgekomen uit een samenloop van twee omstandigheden:
1. de KunstKring Ruurlo is, door het succes vanwege het grote aanbod van activiteiten, gegroeid en daardoor is ruimtegebrek ontstaan in de huidige accommodatie.
2. de leegstand van een gezichtsbepalend gebouw, de voormalige St. Willibrordusschool.
 
Dat heeft geleid tot het initiatief van het bestuur te onderzoeken wat mogelijk is in gesprekken met gemeente, de provincie en andere instanties. Het eerste plan werd door B&W afgewezen met name vanwege een onvoldoende gedegen financiële onderbouwing.
 
Tijdens de raadsvergadering op 17 oktober heeft wethouder Hoytink op aandringen van de raad maximale ondersteuning toegezegd om een haalbaar plan te maken voor de Willibrordusschool.
Tot zover de aanleiding tot de start van het project en de stand van zaken op dit moment.  Lees verder…..
 

Voorzitter Barbara Bodegom spreekt in tijdens de raadsvergadering van de Gemeente Berkelland

 
  

De gevolgen van het ruimtegebrek en de problemen daardoor veroorzaakt:
 
Cursussen
– het aantal activiteiten moet noodgedwongen worden beperkt;
– de opslagruimte is onvoldoende, waardoor materialen in andere gebouwen, soms in andere dorpen moet worden opgeslagen;
– het atelier moet telkens omgebouwd worden voor specifieke activiteiten;
– er is nauwelijks ruimte voor het organiseren van activiteiten voor vitale en/of kwetsbare ouderen.
Bovendien ontbreekt het aan een afgesloten ruimte waar de oven verantwoord kan staan en aan een afvoersysteem voor klei- en verfresten.
 
Concerten
De grote zaal van het Kulturhus is een gemeenschapsruimte. Dat betekent dat voor ieder concert de zaal geschikt gemaakt moet worden. Na het concert moet op diezelfde avond alles weer opgeruimd worden, omdat er de andere dag weer andere activiteiten zijn. De zaal biedt aan het publiek niet de beleving van een bijzonder avondje uit.
 
Exposities
De exposities van kunstenaars zijn niet of onvoldoende zichtbaar voor potentiële bezoekers vanuit de regio en voor de inwoners. Daar komt nog bij dat het Kulturhus, en daarmee ook de expositie, in het weekend gesloten is.